• Hotline HN: 0946.383.586
 • TELEPHONE: (024)38356111
Trang chủ  »  Thang nhôm rút đa năng

Thang nhôm rút đa năng

Chân phụ thang nhôm Joongang CP-JALS

 • Model: CP – JALS
 • Thương hiệu: Joongang Korea
 • Công nghệ:   Hàn Quốc
 • Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )
 • Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm
 • Loại thang:  Thang rút chữ A
 • Vật liệu:  Hợp kim nhôm
 • Tăng độ an toàn khi sử dụng thang
 • Tránh tình trạng lệch trọng tâm thang khi sử dụng
 • Tránh tình trạng nghiêng thang, đổ thang gây tại nạn lao động
 • Giúp thang vững chắc hơn, khi dùng ở các địa hình xấu, hiểm trở.

Thang nhôm Hàn quốc Joongang JALS-43

 • Model: JALS-43
 • Thương hiệu: Joongang Korea
 • Công nghệ:   Hàn Quốc
 • Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )
 • Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm
 • Loại thang:  Thang rút chữ A
 • Vật liệu:  Hợp kim nhôm
 • Trọng lượng thang 9.05 kg
 • Hộp khóa khóa an toàn tự động
 • Kích thước: Rút gọn chữ A1  : 0,88 m
 • Kích thước: Kéo dài chữ A2 : 1,38 m
 • Kích thước: Kéo dài chữ  I1  : 1,6 m
 • Kích thước: Thu gọn chữ I2  :  3,2m
 • Số bậc chữ A thu gọn : 3 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài  : 5 bậc
 • Tải trọng tối đa 100 kg

Thang nhôm Hàn quốc Joongang JALS-44

 • Model: JALS-44
 • Thương hiệu: Joongang Korea
 • Công nghệ:   Hàn Quốc
 • Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )
 • Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm
 • Loại thang:  Thang rút chữ A
 • Vật liệu:  Hợp kim nhôm
 • Trọng lượng thang 11.05 kg
 • Hộp khóa khóa an toàn tự động
 • Kích thước: Rút gọn chữ A1 : 1,11m
 • Kích thước: Kéo dài chữ A2 :  2,4 m
 • Kích thước: Rút gọn chữ  I1 :  2,66 m
 • Kích thước: Kéo dài chữ I2 :  4,46m
 • Số bậc chữ A thu gọn : 4 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài  : 7 bậc
 • Tải trọng tối đa 120 kg

Thang nhôm Hàn quốc Joongang JALS-45

 • Model: JALS-45
 • Thương hiệu: Joongang Korea
 • Công nghệ:   Hàn Quốc
 • Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )
 • Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm
 • Loại thang:  Thang rút chữ A
 • Vật liệu:  Hợp kim nhôm
 • Trọng lượng thang 14.05 kg
 • Hộp khóa khóa an toàn tự động
 • Kích thước: Rút gọn chữ A1 : 1,54m
 • Kích thước: Kéo dài chữ A2 :  2,65 m
 • Kích thước: Rút gọn chữ  I1 :  3,13 m
 • Kích thước: Kéo dài chữ I2 :  5,57m
 • Số bậc chữ A thu gọn : 5 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài  : 9 bậc
 • Tải trọng tối đa 120 kg

Thang nhôm Hàn quốc Joongang JALS-46

 • Model: JALS-46
 • Thương hiệu: Joongang Korea
 • Công nghệ:   Hàn Quốc
 • Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )
 • Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm
 • Loại thang:  Thang rút chữ A
 • Vật liệu:  Hợp kim nhôm
 • Trọng lượng thang 16,05 kg
 • Hộp khóa khóa an toàn tự động
 • Kích thước: Rút gọn chữ A1 : 1,83m
 • Kích thước: Kéo dài chữ A2 :  3,22 m
 • Kích thước: Rút gọn chữ  I1 :  3,85 m
 • Kích thước: Kéo dài chữ I2 :  6,76 m
 • Số bậc chữ A thu gọn : 6 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài  : 13 bậc
 • Tải trọng tối đa 120 kg

Thang nhôm Hàn quốc Joongang JALS-47

 • Model: JALS-47
 • Thương hiệu: Joongang Korea
 • Công nghệ:   Hàn Quốc
 • Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )
 • Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm
 • Loại thang:  Thang rút chữ A
 • Vật liệu:  Hợp kim nhôm
 • Trọng lượng thang 18,05 kg
 • Hộp khóa khóa an toàn tự động
 • Kích thước: Rút gọn chữ A1 : 1,975m
 • Kích thước: Kéo dài chữ A2 :  3,660 m
 • Số bậc chữ A thu gọn : 7 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài  : 15 bậc
 • Không dùng được chữ I
 • Tải trọng tối đa 120 kg

Thang nhôm Hàn quốc Joongang JALS-48

 • Model: JALS-48
 • Thương hiệu: Joongang Korea
 • Công nghệ:   Hàn Quốc
 • Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )
 • Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm
 • Loại thang:  Thang rút chữ A
 • Vật liệu:  Hợp kim nhôm
 • Trọng lượng thang 20,7 kg
 • Hộp khóa khóa an toàn tự động
 • Kích thước: Rút gọn chữ A1 : 2,260 m
 • Kích thước: Kéo dài chữ A2 :  4,210 m
 • Số bậc chữ A thu gọn : 8 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài  : 15 bậc
 • Không dùng được chữ I
 • Tải trọng tối đa 120 kg

Thang nhôm Hàn quốc Joongang JALS-49

 • Model: JALS-49
 • Thương hiệu: Joongang Korea
 • Công nghệ:   Hàn Quốc
 • Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )
 • Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm
 • Loại thang:  Thang rút chữ A
 • Vật liệu:  Hợp kim nhôm
 • Trọng lượng thang: 23,6 kg
 • Hộp khóa khóa an toàn tự động
 • Kích thước: Rút gọn chữ A1 : 2,550 m
 • Kích thước: Kéo dài chữ A2 :  5,370 m
 • Số bậc chữ A thu gọn : 9 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài  : 17 bậc
 • Không dùng được chữ I
 • Tải trọng tối đa 120 kg

Thang nhôm Hàn quốc Joongang JALS-50

 • Model: JALS-50
 • Thương hiệu: Joongang Korea
 • Công nghệ:   Hàn Quốc
 • Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )
 • Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm
 • Loại thang:  Thang rút chữ A
 • Vật liệu:  Hợp kim nhôm
 • Trọng lượng thang: 28,6 kg
 • Hộp khóa khóa an toàn tự động
 • Kích thước: Rút gọn chữ A1 : 2,480 m
 • Kích thước: Kéo dài chữ A2 :  5,370 m
 • Số bậc chữ A thu gọn : 10 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài  : 19 bậc
 • Không dùng được chữ I
 • Tải trọng tối đa 120 kg

Thang nhôm Hàn quốc Joongang JALS-51

 • Model: JALS-51
 • Thương hiệu: Joongang Korea
 • Công nghệ:   Hàn Quốc
 • Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )
 • Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm
 • Loại thang:  Thang rút chữ A
 • Vật liệu:  Hợp kim nhôm
 • Trọng lượng thang: 31,36 kg
 • Hộp khóa khóa an toàn tự động
 • Kích thước: Rút gọn chữ A1 : 3,130 m
 • Kích thước: Kéo dài chữ A2 :  5,950 m
 • Số bậc chữ A thu gọn : 11 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài  : 21 bậc
 • Không dùng được chữ I
 • Tải trọng tối đa 120 kg

Thang nhôm Hàn quốc Joongang JALS-52

 • Model: JALS-51
 • Thương hiệu: Joongang Korea
 • Công nghệ:   Hàn Quốc
 • Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )
 • Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm
 • Loại thang:  Thang rút chữ A
 • Vật liệu:  Hợp kim nhôm
 • Trọng lượng thang: 34,15 kg
 • Hộp khóa khóa an toàn tự động
 • Kích thước: Rút gọn chữ A1 : 3,420 m
 • Kích thước: Kéo dài chữ A2 :  6,530 m
 • Số bậc chữ A thu gọn : 12 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài  : 23 bậc
 • Không dùng được chữ I
 • Tải trọng tối đa 120 kg

Thang nhôm Hàn quốc Joongang JALS-53

 • Model: JALS-51
 • Thương hiệu: Joongang Korea
 • Công nghệ:   Hàn Quốc
 • Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )
 • Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm
 • Loại thang:  Thang rút chữ A
 • Vật liệu:  Hợp kim nhôm
 • Trọng lượng thang: 36,2 kg
 • Hộp khóa khóa an toàn tự động
 • Kích thước: Rút gọn chữ A1 : 3,720 m
 • Kích thước: Kéo dài chữ A2 :  7,110 m
 • Số bậc chữ A thu gọn : 13 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài  : 25 bậc
 • Không dùng được chữ I
 • Tải trọng tối đa 120 kg

Thang nhôm rút đa năng HYUNDAI LS-43

 • Model: LS-43
 • Thương hiệu: Hyundai
 • Mã sản phẩm: LS-43
 • Công nghệ:   Hàn Quốc
 • Xuất xứ : Hyundai – Korea
 • Trọng lượng thang: 10kg
 • Vật liệu: Hợp kim nhôm
 • Số bậc chữ A thu gọn: 3 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài: 5 bậc
 • Kích thước kéo dài chữ I2: 3,25m
 • Kích thước rút gọn chữ I1: 2,05m
 • Kích thước kéo dài chữ A2: 1,56m
 • Kích thước rút gọn chữ A1: 0,95m
 • Hộp khóa: Khóa an toàn tự động
 • Tải trọng tối đa I/A: 100/200kg

Thang nhôm rút đa năng HYUNDAI LS-44

 • Model: LS-44
 • Thương hiệu: Hyundai
 • Mã sản phẩm: LS-44
 • Công nghệ:   Hàn Quốc
 • Xuất xứ : Hyundai – Korea
 • Trọng lượng thang: 12kg
 • Vật liệu: Hợp kim nhôm
 • Số bậc chữ A thu gọn: 4 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài: 7 bậc
 • Kích thước kéo dài chữ I2: 4,5m
 • Kích thước rút gọn chữ I1: 2,65m
 • Kích thước kéo dài chữ A2: 2,15m
 • Kích thước rút gọn chữ A1: 1,3m
 • Hộp khóa: Khóa an toàn tự động
 • Tải trọng tối đa I/A: 100/200kg

Thang nhôm rút đa năng HYUNDAI LS-45

 • Thương hiệu: Hyundai
 • Mã sản phẩm: LS-45
 • Công nghệ:   Hàn Quốc
 • Xuất xứ : Hyundai – Korea
 • Trọng lượng thang: 14kg
 • Vật liệu: Hợp kim nhôm
 • Số bậc chữ A thu gọn: 5 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài: 9 bậc
 • Kích thước kéo dài chữ I2: 5,6m
 • Kích thước rút gọn chữ I1: 3,2m
 • Kích thước kéo dài chữ A2: 2,7m
 • Kích thước rút gọn chữ A1: 1,6m
 • Hộp khóa: Khóa an toàn tự động
 • Tải trọng tối đa I/A: 100/200kg

Thang nhôm rút đa năng HYUNDAI LS-46

 • Thương hiệu: Hyundai
 • Mã sản phẩm: LS-46
 • Công nghệ:   Hàn Quốc
 • Xuất xứ : Hyundai – Korea
 • Trọng lượng thang: 16kg
 • Vật liệu: Hợp kim nhôm
 • Số bậc chữ A thu gọn: 6 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài: 11 bậc
 • Kích thước kéo dài chữ A2: 3.2 m
 • Kích thước rút gọn chữ A1: 1.85 m
 • Kích thước kéo dài chữ  I2: 6.8  m
 • Kích thước rút gọn chữ  I1: 3.8 m
 • Hộp khóa: Khóa an toàn tự động
 • Tải trọng tối đa I/A: 100/200kg

Chân phụ thang nhôm Shin Yang LS-570

Model: Chân Phụ

 • Thương hiệu : SHIN YANG
 • Xuất xứ : Hàn Quốc
 • Thời gian bảo hành : 12 tháng
 • Chân phụ thang Hàn Quốc dùng cho cả thang Shinyang & Poongsan
 • Chân chống thang 01 bộ gồm 04 chiếc và 01 bộ ốc vít  bắt chặt vào chân của thang.
 • Kích thước chiều dài thanh chống là 570mm chiều rộng 45mm cho phép người sử dụng làm việc ở độ cao an toàn hơn.
 • Có thể dùng cho các loại Model có kích thước cao như SY-404, SY-405, SY-406, ……SY-413

Thang nhôm Poongsan-PS-43

Model: PS-43

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: PS-43
 • Công nghệ   Hàn Quốc
 • Xuất xứ   Hàn Quốc
 • Tải trọng tối đa: 120kg
 • Trọng lượng thang: 10kg
 • Vật liệu: Hợp kim nhôm
 • Số bậc chữ A thu gọn: 3 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài: 5 bậc
 • Kích thước kéo dài chữ I: 3,18m
 • Kích thước rút gọn chữ I: 1,96m
 • Kích thước kéo dài chữ A: 1,53m
 • Kích thước rút gọn chữ A: 0,96m
 • Hộp khóa: Khóa an toàn tự động

 

Thang nhôm Poongsan PS-44

Model: PS-44

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: PS-44
 • Công nghệ   Hàn Quốc
 • Xuất xứ   Hàn Quốc
 • Bảo hành 24 tháng
 • Vật liệu: Hợp kim nhôm
 • Tải trọng tối đa: 100 kg
 • Trọng lượng thang:12,6kg
 • Hộp khóa: Khóa an toàn tự động
 • Kích thước kéo dài chữ A2 : 2,12 m
 • Kích thước rút gọn chữ A1 : 1,26   m
 • Kích thước kéo dài chữ  I2  : 4,4  m
 • Kích thước rút gọn chữ  I1  : 2,6 m
 • Khoảng cách 2 chân thang dùng chữ A1-A2 : 1,13m-1,65m

 

Thang nhôm Poogsan-PS-45

Model: PS-45

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: PS-45
 • Công nghệ : Hàn Quốc
 • Xuất xứ : Hàn Quốc
 • Bảo hành 24 tháng
 • Tải trọng:  120 kg
 • Trọng lượng: 14,6 kg
 • Độ rộng chân thang: 0,627 m
 • Số bậc chữ A thu gọn: 05 bậc 
 • Số bậc chữ A  kéo dài : 09 bậc
 • Chiều cao chữ I thu gọn: 3,16 m
 • Chiều cao chữ I kéo dài: 5,56 m
 • Chiều cao chữ A thu gọn :1,53 m 
 • Chiều cao chữ A kéo dài : 2,65 m
 • Hộp khóa: Khóa an toàn tự động