• Hotline HN: 0946.383.586
 • TELEPHONE: (024)38356111
Trang chủ  »  Thang nhôm rút đa năng  »  TrangTrang 2

Thang nhôm rút đa năng

Thang nhôm Poogsan-PS-46

Model: PS-46

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: PS-46
 • Công nghệ   Hàn Quốc
 • Xuất xứ   Hàn Quốc
 • Bảo hành 24 tháng
 • Tải trọng tối đa: 120kg
 • Trọng lượng thang: 18kg
 • Vật liệu: Hợp kim nhôm
 • Số bậc chữ A thu gọn: 6 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài: 11 bậc
 • Kích thước kéo dài chữ A: 3,21m
 • Kích thước rút gọn chữ A: 1,80m
 • Kích thước kéo dài chữ I: 6,77m
 • Kích thước rút gọn chữ I : 3,76m
 • Hộp khóa: Khóa an toàn tự động

Thang nhôm Poogsan-PS-47

Model: PS-47-JH6B

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: PS-47-JH6B
 • Công nghệ   Hàn Quốc
 • Xuất xứ   Hàn Quốc
 • Bảo hành 24 tháng
 • Tải trọng  120Kg
 • Trọng lượng   20 kg
 • Số bậc chữ A thu gọn :07 bậc
 • Số bậc chữ A  kéo dài : 13 bậc
 • Chiều cao chữ A thu gọn : 2,11 m
 • Chiều cao chữ A kéo dài : 3,81 m
 • Không kéo dài thành chữ I được
 • Có CO/CQ nhập khẩu chính hãng.

 

Thang nhôm Poongsan PS-48

Model: PS-48-QWYO

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: PS-48-QWYO
 • Công nghệ   Hàn Quốc
 • Xuất xứ   Hàn Quốc
 • Bảo hành 12 tháng
 • Tải trọng  120Kg
 • Trọng lượng   22 kg
 • Số bậc chữ A  thu gọn : 08 bậc
 • Số bậc chữ A  kéo dài : 15 bậc
 • Chiều cao chữ A thu gọn : 2,40 m
 • Chiều cao chữ A kéo dài : 4,37 m
 • Không kéo dài thành chữ I được.
 • Có CO/CQ nhập khẩu chính hãng.

Thang nhôm Poogsan-PS-49

Model: PS-49-95B8

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: PS-49-95B8
 • Công nghệ   Hàn Quốc
 • Xuất xứ   Hàn Quốc
 • Chiều cao chữ A thu gọn / kéo dài   2,68 m / 4,94 m
 • Số bậc chữ A  thu gọn / kéo dài   09 bậc / 17 bậc
 • Trọng lượng   25,7 kg
 • Tải trọng  120Kg
 • Không kéo dài thành chữ I
 • Bảo hành 24 tháng
 • Có CO/CQ nhập khẩu

 

 

Thang nhôm Poogsan-PS-50

Model: Poogsan-PS-50

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: PS-51-HSC9
 • Công nghệ : Hàn Quốc
 • Xuất xứ : Hàn Quốc
 • Bảo hành 12 tháng
 • Loại : Thang rút
 • Chất liệu : Nhôm
 • Tải trọng  120Kg
 • Trọng lượng: 26.5kg
 • Vật liệu: Hợp kim nhôm
 • Kích thước rút gọn chữ A1 : 2,96 m
 • Kích thước kéo dài chữ A2 : 5,5 m
 • Có CO/CQ nhập khẩu chính hãng.

Thang nhôm Poogsan-PS-51

Model: PS-51-HSC9

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: PS-51-HSC9
 • Công nghệ  : Hàn Quốc
 • Xuất xứ  : Hàn Quốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 120Kg
 • Trọng lượng: 31,2 kg
 • Số bậc chữ A thu gọn : 11 bậc
 • Số bậc chữ A  kéo dài : 21 bậc
 • Chiều cao chữ A thu gọn : 3,25 m
 • Chiều cao chữ A tkéo dài : 6,07 m
 • Không kéo dài thành chữ I được.

Thang nhôm Poogsan-PS-52

Model: PS-52-W2G3

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Xuất xứ   Hàn Quốc
 • Công nghệ   Hàn Quốc
 • Tải trọng  120Kg
 • Bảo hành 12 tháng
 • Mã sản phẩm: PS-52-W2G3
 • Số bậc chữ A  thu gọn : 12 bậc 
 • Số bậc chữ A  kéo dài :  23 bậc
 • Chiều cao chữ A thu gọn : 3,53 m 
 • Chiều cao chữ A  kéo dài : 6,64 m
 • Không kéo dài thành chữ I được
 • Có CO/CQ nhập khẩu chính hãng

Thang nhôm Poogsan-PS-53

Model:PS-53-P96Y

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: PS-53-P96Y
 • Xuất xứ : Hàn Quốc
 • Công nghệ : Hàn Quốc
 • Bảo hành 24 tháng
 • Tải trọng : 120Kg
 • Trọng lượng: 36,7 kg
 • Hộp quá: An toàn tự động
 • Số bậc chữ A  thu gọn : 13 bậc 
 • Số bậc chữ A  kéo dài : 25 bậc
 • Chiều cao chữ A thu gọn :  3,82 m 
 • Chiều cao chữ A kéo dài : 7,21 m
 • Không kéo dài thành chữ I được
 • Có CO/CQ nhập khẩu chính hãng.

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3110-2

Model: 3110-2

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: 3110-2
 • Công nghệ : Hàn Quốc
 • Bảo hành : 17 tháng
 • Độ dày  : 0,135 m
 • Trọng lượng  : 21,8 kg
 • Tải trọng  : 100 kg
 • Chất liệu  : Hợp kim nhôm
 • Chiều cao chữ I thu gọn : 5,57 m
 • Chiều cao chữ I kéo dài : 9,99 m
 • Khoảng cách hai chân thang : 0,470 m
 • Có CO/CQ nhập khẩu chính hãng

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3080-2

Model: 3080-2

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: 3080-2
 • Công nghệ :  Hàn Quốc
 • Bảo hành  : 14 tháng
 • Độ dày : 0,135 m
 • Trọng lượng : 14,8 kg
 • Tải trọng : 100 kg
 • Chất liệu  : Hợp kim nhôm
 • Chiều cao chữ I thu gọn : 4,21 m 
 • Chiều cao chữ I kéo dài :  7,27 m
 • Khoảng cách hai chân thang :  0,470 m.
 •  Có CO/CQ nhập khẩu chính hãng.

 

 

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3090-2

Model:PS-3090-2

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: PS-3090-2
 • Công nghệ:  Hàn Quốc
 • Bảo hành: 18 tháng
 • Độ dày: 1,35 m
 • Tải trọng: 100 kg
 • Trọng lượng:  17 kg
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm
 • Chiều cao chữ I thu gọn : 4,53 m 
 • Chiều cao chữ I kéo dài: 7,93 m
 • Khoảng cách hai chân thang: 0,469 m
 • Có CO/CQ nhập khẩu chính hãng

 

 

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3100-2

Model: 3100-2

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: 3100-2
 • Công nghệ:  Hàn Quốc
 • Chiều cao chữ I thu gọn / kéo dài:  5,19 m / 9,27 m
 • Khoảng cách hai chân thang: 0,469 m
 • Độ dày: 1,35 m
 • Trọng lượng:  20,2 kg
 • Tải trọng: 100 kg
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm
 • Bảo hành: 18 tháng

 

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3120-2

Model: 3120-2

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: 3120-2
 • Công nghệ:  Hàn Quốc
 • Chiều cao chữ I thu gọn / kéo dài:  6,23 m / 11,35 m
 • Khoảng cách hai chân thang: 0,470 m
 • Độ dày: 0,135 m
 • Trọng lượng:  23,1 kg
 • Tải trọng: 100 kg
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm
 • Bảo hành: 18 tháng

Thang nhôm rút SHIN YANG SY-403

Model: SHIN YANG  SY-403

 • Thương hiệu : SHIN YANG
 • Xuất xứ : Hàn Quốc
 • Thời gian bảo hành : 12 tháng
 • Chiều cao chữ A1/A2 :  1040/1535mm
 • Chiều cao chữ I1/I2:  1975/3180mm
 • Số bậc A1/A2 : 3bậc/5bậc
 • Trọng lượng thang : 9.05kgs
 • Tải trọng tối đa cho phép: 120kgs
 • Màu sắc chủ đạo: Màu bạc
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm, nhựa chống va đập
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Thang nhôm rút SHIN YANG SY-404

Model: SY-404

 • Thương hiệu : SHIN YANG
 • Xuất xứ : Hàn Quốc
 • Thời gian bảo hành : 12 tháng
 • Chiều cao chữ A1/A2 : 1340/2105 mm
 • Chiều cao chữ I1/I2:   2580/4390mm
 • Số bậc A1/A2 :  4bậc/7bậc
 • Trọng lượng thang : 11.05kgs
 • Tải trọng tối đa cho phép: 120kgs
 • Màu sắc chủ đạo: Màu bạc
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm, nhựa chống va đập

Thang nhôm rút SHIN YANG SY-405

Model: SY-405

 • Thương hiệu : SHIN YANG
 • Xuất xứ : Hàn Quốc
 • Thời gian bảo hành : 12 tháng
 • Chiều cao chữ A1/A2 :  1640/2675 mm
 • Chiều cao chữ I1/I2:  3190/5580mm
 • Số bậc A1/A2 : 5bậc/9bậc
 • Trọng lượng thang : 14.05kgs
 • Tải trọng tối đa cho phép: 120kgs
 • Màu sắc chủ đạo: Màu bạc
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm, nhựa chống va đập

Thang nhôm rút SHIN YANG SY-406

Model: SY-406

 • Mã sản phẩm : SY-406
 • Thương hiệu : SHIN YANG
 • Xuất xứ : Hàn Quốc
 • Thời gian bảo hành : 12 tháng
 • Chiều cao chữ A1/A2 : 1940/3220 mm
 • Chiều cao chữ I1/I2:   3775/6775mm
 • Số bậc A1/A2 :  6bậc/11bậc
 • Trọng lượng thang : 16.05kgs
 • Tải trọng tối đa cho phép: 120kgs
 • Màu sắc chủ đạo: Màu bạc
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm, nhựa chống va đập

Thang nhôm rút SHIN YANG SY-407

Model: SY-407

 • Thương hiệu : SHIN YANG
 • Xuất xứ : Hàn Quốc
 • Thời gian bảo hành : 12 tháng
 • Chiều cao chữ A1/A2 : 2090/3800mm
 • Số bậc A1/A2 : 7bậc/13bậc
 • Trọng lượng thang : 18.05kgs
 • Tải trọng tối đa cho phép: 120kgs
 • Màu sắc chủ đạo: Màu bạc
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm, nhựa chống va đập

Thang nhôm rút SHIN YANG SY-408

Model: SY-408

 • Thương hiệu : SHIN YANG
 • Xuất xứ : Hàn Quốc
 • Thời gian bảo hành : 12 tháng
 • Chiều cao chữ A1/A2 : 2405/4350mm
 • Số bậc A1/A2 : 8bậc/15bậc
 • Trọng lượng thang : 20.06kgs
 • Tải trọng tối đa cho phép: 120kgs
 • Màu sắc chủ đạo: Màu bạc
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm, nhựa chống va đập

Thang nhôm rút SHIN YANG SY-409

Model: SY-409

 • Thương hiệu : SHIN YANG
 • Xuất xứ : Hàn Quốc
 • Thời gian bảo hành : 12 tháng
 • Chiều cao chữ A1/A2 :  2705/4905mm
 • Số bậc A1/A2 : 9bậc/17bậc
 • Trọng lượng thang : 23kgs
 • Tải trọng tối đa cho phép: 120kgs
 • Màu sắc chủ đạo: Màu bạc
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm, nhựa chống va đập