• Hotline HN: 0946.383.586
 • TELEPHONE: (024)38356111
Trang chủ  »  Thang nhôm rút đa năng  »  Thang nhôm rút đa năng Joongang

Thang nhôm rút đa năng Joongang

Chân phụ thang nhôm Joongang CP-JALS

 • Model: CP – JALS
 • Thương hiệu: Joongang Korea
 • Công nghệ:   Hàn Quốc
 • Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )
 • Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm
 • Loại thang:  Thang rút chữ A
 • Vật liệu:  Hợp kim nhôm
 • Tăng độ an toàn khi sử dụng thang
 • Tránh tình trạng lệch trọng tâm thang khi sử dụng
 • Tránh tình trạng nghiêng thang, đổ thang gây tại nạn lao động
 • Giúp thang vững chắc hơn, khi dùng ở các địa hình xấu, hiểm trở.

Thang nhôm Hàn quốc Joongang JALS-43

 • Model: JALS-43
 • Thương hiệu: Joongang Korea
 • Công nghệ:   Hàn Quốc
 • Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )
 • Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm
 • Loại thang:  Thang rút chữ A
 • Vật liệu:  Hợp kim nhôm
 • Trọng lượng thang 9.05 kg
 • Hộp khóa khóa an toàn tự động
 • Kích thước: Rút gọn chữ A1  : 0,88 m
 • Kích thước: Kéo dài chữ A2 : 1,38 m
 • Kích thước: Kéo dài chữ  I1  : 1,6 m
 • Kích thước: Thu gọn chữ I2  :  3,2m
 • Số bậc chữ A thu gọn : 3 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài  : 5 bậc
 • Tải trọng tối đa 100 kg

Thang nhôm Hàn quốc Joongang JALS-44

 • Model: JALS-44
 • Thương hiệu: Joongang Korea
 • Công nghệ:   Hàn Quốc
 • Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )
 • Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm
 • Loại thang:  Thang rút chữ A
 • Vật liệu:  Hợp kim nhôm
 • Trọng lượng thang 11.05 kg
 • Hộp khóa khóa an toàn tự động
 • Kích thước: Rút gọn chữ A1 : 1,11m
 • Kích thước: Kéo dài chữ A2 :  2,4 m
 • Kích thước: Rút gọn chữ  I1 :  2,66 m
 • Kích thước: Kéo dài chữ I2 :  4,46m
 • Số bậc chữ A thu gọn : 4 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài  : 7 bậc
 • Tải trọng tối đa 120 kg

Thang nhôm Hàn quốc Joongang JALS-45

 • Model: JALS-45
 • Thương hiệu: Joongang Korea
 • Công nghệ:   Hàn Quốc
 • Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )
 • Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm
 • Loại thang:  Thang rút chữ A
 • Vật liệu:  Hợp kim nhôm
 • Trọng lượng thang 14.05 kg
 • Hộp khóa khóa an toàn tự động
 • Kích thước: Rút gọn chữ A1 : 1,54m
 • Kích thước: Kéo dài chữ A2 :  2,65 m
 • Kích thước: Rút gọn chữ  I1 :  3,13 m
 • Kích thước: Kéo dài chữ I2 :  5,57m
 • Số bậc chữ A thu gọn : 5 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài  : 9 bậc
 • Tải trọng tối đa 120 kg

Thang nhôm Hàn quốc Joongang JALS-46

 • Model: JALS-46
 • Thương hiệu: Joongang Korea
 • Công nghệ:   Hàn Quốc
 • Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )
 • Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm
 • Loại thang:  Thang rút chữ A
 • Vật liệu:  Hợp kim nhôm
 • Trọng lượng thang 16,05 kg
 • Hộp khóa khóa an toàn tự động
 • Kích thước: Rút gọn chữ A1 : 1,83m
 • Kích thước: Kéo dài chữ A2 :  3,22 m
 • Kích thước: Rút gọn chữ  I1 :  3,85 m
 • Kích thước: Kéo dài chữ I2 :  6,76 m
 • Số bậc chữ A thu gọn : 6 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài  : 13 bậc
 • Tải trọng tối đa 120 kg

Thang nhôm Hàn quốc Joongang JALS-47

 • Model: JALS-47
 • Thương hiệu: Joongang Korea
 • Công nghệ:   Hàn Quốc
 • Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )
 • Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm
 • Loại thang:  Thang rút chữ A
 • Vật liệu:  Hợp kim nhôm
 • Trọng lượng thang 18,05 kg
 • Hộp khóa khóa an toàn tự động
 • Kích thước: Rút gọn chữ A1 : 1,975m
 • Kích thước: Kéo dài chữ A2 :  3,660 m
 • Số bậc chữ A thu gọn : 7 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài  : 15 bậc
 • Không dùng được chữ I
 • Tải trọng tối đa 120 kg

Thang nhôm Hàn quốc Joongang JALS-48

 • Model: JALS-48
 • Thương hiệu: Joongang Korea
 • Công nghệ:   Hàn Quốc
 • Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )
 • Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm
 • Loại thang:  Thang rút chữ A
 • Vật liệu:  Hợp kim nhôm
 • Trọng lượng thang 20,7 kg
 • Hộp khóa khóa an toàn tự động
 • Kích thước: Rút gọn chữ A1 : 2,260 m
 • Kích thước: Kéo dài chữ A2 :  4,210 m
 • Số bậc chữ A thu gọn : 8 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài  : 15 bậc
 • Không dùng được chữ I
 • Tải trọng tối đa 120 kg

Thang nhôm Hàn quốc Joongang JALS-49

 • Model: JALS-49
 • Thương hiệu: Joongang Korea
 • Công nghệ:   Hàn Quốc
 • Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )
 • Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm
 • Loại thang:  Thang rút chữ A
 • Vật liệu:  Hợp kim nhôm
 • Trọng lượng thang: 23,6 kg
 • Hộp khóa khóa an toàn tự động
 • Kích thước: Rút gọn chữ A1 : 2,550 m
 • Kích thước: Kéo dài chữ A2 :  5,370 m
 • Số bậc chữ A thu gọn : 9 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài  : 17 bậc
 • Không dùng được chữ I
 • Tải trọng tối đa 120 kg

Thang nhôm Hàn quốc Joongang JALS-50

 • Model: JALS-50
 • Thương hiệu: Joongang Korea
 • Công nghệ:   Hàn Quốc
 • Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )
 • Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm
 • Loại thang:  Thang rút chữ A
 • Vật liệu:  Hợp kim nhôm
 • Trọng lượng thang: 28,6 kg
 • Hộp khóa khóa an toàn tự động
 • Kích thước: Rút gọn chữ A1 : 2,480 m
 • Kích thước: Kéo dài chữ A2 :  5,370 m
 • Số bậc chữ A thu gọn : 10 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài  : 19 bậc
 • Không dùng được chữ I
 • Tải trọng tối đa 120 kg

Thang nhôm Hàn quốc Joongang JALS-51

 • Model: JALS-51
 • Thương hiệu: Joongang Korea
 • Công nghệ:   Hàn Quốc
 • Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )
 • Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm
 • Loại thang:  Thang rút chữ A
 • Vật liệu:  Hợp kim nhôm
 • Trọng lượng thang: 31,36 kg
 • Hộp khóa khóa an toàn tự động
 • Kích thước: Rút gọn chữ A1 : 3,130 m
 • Kích thước: Kéo dài chữ A2 :  5,950 m
 • Số bậc chữ A thu gọn : 11 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài  : 21 bậc
 • Không dùng được chữ I
 • Tải trọng tối đa 120 kg

Thang nhôm Hàn quốc Joongang JALS-52

 • Model: JALS-51
 • Thương hiệu: Joongang Korea
 • Công nghệ:   Hàn Quốc
 • Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )
 • Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm
 • Loại thang:  Thang rút chữ A
 • Vật liệu:  Hợp kim nhôm
 • Trọng lượng thang: 34,15 kg
 • Hộp khóa khóa an toàn tự động
 • Kích thước: Rút gọn chữ A1 : 3,420 m
 • Kích thước: Kéo dài chữ A2 :  6,530 m
 • Số bậc chữ A thu gọn : 12 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài  : 23 bậc
 • Không dùng được chữ I
 • Tải trọng tối đa 120 kg

Thang nhôm Hàn quốc Joongang JALS-53

 • Model: JALS-51
 • Thương hiệu: Joongang Korea
 • Công nghệ:   Hàn Quốc
 • Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )
 • Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm
 • Loại thang:  Thang rút chữ A
 • Vật liệu:  Hợp kim nhôm
 • Trọng lượng thang: 36,2 kg
 • Hộp khóa khóa an toàn tự động
 • Kích thước: Rút gọn chữ A1 : 3,720 m
 • Kích thước: Kéo dài chữ A2 :  7,110 m
 • Số bậc chữ A thu gọn : 13 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài  : 25 bậc
 • Không dùng được chữ I
 • Tải trọng tối đa 120 kg