• Hotline HN: 0946.383.586
 • TELEPHONE: (024)38356111
Trang chủ  »  Thang nhôm Nhật Bản  »  Thang nhôm Hakachi

Thang nhôm Hakachi

Thang nhôm rút gọn Hakachi HT 380CP

Model: Hakachi HT- 380CP

 • Thương hiệu:  Hakachi
 • Mã sản phẩm:  HT-380CP
 • Công nghệ: Nhật bản
 • Bảo hành : 24 tháng
 • Tải trọng : 150kg
 • Trọng lượng : 10.5 kg
 • Số bậc thang : 13 bậc
 • Kích thước rút gon : 0.86m
 • Kích thước kéo dài : 3.8 m
 • Chiều rộng bản thang 4cm
 • Độ dày ống nhôm : từ 1.5 mm
 • Đường kính ống lớn nhất : 77mm
 • Đường kính ống nhỏ nhất :33mm
 • Chiều rộng chân thang : 48cm
 • Chiều rộng đỉnh thang : 44cm
 • Khoảng cách giữa các bậc : 30cm
 • Chiều rộng bản thang : 4cm
 • Tiêu chuẩn OSHA,ANSI Type IIA

Thang nhôm rút gọn Hakachi HT 380

Model: Hakachi HT- 380

 • Thương hiệu:  Hakachi
 • Mã sản phẩm:  HT-380
 • Công nghệ : Nhật bản
 • Tải trọng : 150kg
 • Trọng lượng : 10.5 kg
 • Số bậc thang : 13 bậc
 • Kích thước rút gon : 0.9m
 • Kích thước kéo dài : 3.8 m
 • Chiều rộng bản thang : 4cm
 • Độ dày ống nhôm : từ 1.5 mm
 • Chiều rộng chân thang : 48cm
 • Chiều rộng đỉnh thang : 44cm
 • Đường kính ống lớn nhất : 77mm
 • Đường kính ống nhỏ nhất :33mm
 • Khoảng cách giữa các bậc : 30cm
 • Tiêu chuẩn OSHA,ANSI Type IIA
 • Bảo hành thang nhôm: 24 tháng

Thang nhôm rút gọn Hakachi HT 410CP

Model: Hakachi HT- 410CP

 • Thương hiệu:  Hakachi
 • Mã sản phẩm:  HT-4100CP
 • Bảo hành : 24 tháng
 • Công nghệ : Nhật bản
 • Số bậc thang : 14 bậc
 • Tải trọng : 150kg
 • Trọng lượng : 11.5 kg
 • Kích thước rút gon : 0.89m
 • Kích thước kéo dài : 4,1 m
 • Chiều rộng bản thang 4cm
 • Độ dày ống nhôm : từ 1.5 mm
 • Đường kính ống lớn nhất : 77mm
 • Đường kính ống nhỏ nhất :33mm
 • Chiều rộng chân thang : 48cm
 • Chiều rộng đỉnh thang : 44cm
 • Khoảng cách giữa các bậc : 30cm
 • Chiều rộng bản thang : 4cm
 • Tiêu chuẩn OSHA,ANSI Type IIA

Thang nhôm rút gọn Hakachi HT 410

Model: Hakachi HT- 410

 • Thương hiệu:  Hakachi
 • Công nghệ : Nhật bản
 • Tải trọng : 150kg
 • Trọng lượng : 12.7kg
 • Số bậc thang : 14 bậc
 • Chiều rộng bản thang : 4cm
 • Kích thước rút gon : 0.93m
 • Kích thước kéo dài : 4.1 m
 • Chiều rộng bản thang 4cm
 • Chiều rộng chân thang : 48cm
 • Chiều rộng đỉnh thang : 44cm
 • Độ dày ống nhôm : từ 1.3 – 1.5 mm
 • Đường kính ống lớn nhất : 77mm
 • Đường kính ống nhỏ nhất :33mm
 • Khoảng cách giữa các bậc : 30cm
 • Tiêu chuẩn OSHA,ANSI Type IIA
 • Bảo hành thang nhôm: 24 tháng

Thang nhôm rút gọn Hakachi HT 440CP

Model: Hakachi HT- 440CP

 • Thương hiệu:  Hakachi
 • Mã sản phẩm:  HT-440CP
 • Công nghệ : Nhật bản
 • Số bậc thang : 15 bậc
 • Tải trọng : 150kg
 • Trọng lượng : 12.5 kg
 • Kích thước rút gon : 0.92m
 • Kích thước kéo dài : 4,4 m
 • Chiều rộng bản thang 4cm
 • Độ dày ống nhôm : từ 1.5 mm
 • Đường kính ống lớn nhất : 77mm
 • Đường kính ống nhỏ nhất :33mm
 • Chiều rộng chân thang : 48cm
 • Chiều rộng đỉnh thang : 44cm
 • Khoảng cách giữa các bậc : 30cm
 • Chiều rộng bản thang : 4cm
 • Tiêu chuẩn OSHA,ANSI Type IIA
 • Bảo hành thang nhôm: 24 tháng

Thang nhôm rút gọn Hakachi HT 500CP

Model: Hakachi HT- 500CP

 • Thương hiệu:  Hakachi
 • Mã sản phẩm:  HT-500CP
 • Bảo hành : 24 tháng
 • Công nghệ : Nhật bản
 • Tải trọng : 150kg
 • Số bậc thang : 15 bậc
 • Trọng lượng : 13.5 kg
 • Kích thước rút gon : 1m
 • Kích thước kéo dài : 5 m
 • Chiều rộng bản thang 4cm
 • Độ dày ống nhôm : từ 1.5 mm
 • Chiều rộng bản thang : 4cm
 • Chiều rộng chân thang : 48cm
 • Chiều rộng đỉnh thang : 44cm
 • Đường kính ống lớn nhất : 77mm
 • Đường kính ống nhỏ nhất :33mm
 • Khoảng cách giữa các bậc thang : 30cm
 • Tiêu chuẩn OSHA,ANSI Type IIA

Thang nhôm rút gọn chữ A Hakachi HM-12CP

Model: Hakachi HM-12CP

 • Thương hiệu:  Hakachi
 • Mã sản phẩm:  HM-12CP
 • Công nghệ : Nhật bản
 • Bảo hành : 24 tháng
 • Tải trọng : 150kg
 • Trọng lượng : 13,5kg
 • Số bậc thang : 12 bậc
 • Chiều rộng bản thang : 4cm
 • Kích thước rút gon : 0.82m
 • Chiều cao chữ I tối đa : 3,8m
 • Chiều cao chữ A tối đa: 1,9m
 • Chiều rộng chân thang : 48cm
 • Chiều rộng đỉnh thang : 44cm
 • Độ dày ống nhôm : từ 1.5- 2mm
 • Đường kính ống lớn nhất : 77mm
 • Đường kính ống nhỏ nhất :33mm
 • Khoảng cách giữa các bậc : 30cm
 • Tiêu chuẩn OSHA,ANSI Type IIA

Thang nhôm rút gọn chữ A Hakachi HM-12

Model: Hakachi HM-12

 • Thương hiệu:  Hakachi
 • Mã sản phẩm:  HM-12
 • Công nghệ sản xuất: Nhật bản
 • Tổng số bậc: 12
 • Tải trọng: 150kg
 • Trọng lượng: 13,5 kg
 • Chiều cao rút gọn: 86 cm
 • Chiều cao tối đa chữ I: 3,8 m
 • Chiều cao tối đa chữ A: 1,9 m
 • Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
 • Đạt tiêu chuẩn an toàn EN-131
 • Tiêu chuẩn OSHA,ANSI Type IIA
 • Bảo hành thang nhôm: 24 tháng
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm tiêu chuẩn 6063

 

Thang nhôm rút gọn chữ A Hakachi HM-14CP

Model: Hakachi HM-14CP

 • Thương hiệu:  Hakachi
 • Mã sản phẩm:  HM-14CP
 • Công nghệ : Nhật bản
 • Bảo hành : 24 tháng
 • Tải trọng : 150kg
 • Trọng lượng : 15kg
 • Số bậc thang : 14 bậc
 • Chiều rộng bản thang 4cm
 • Kích thước rút gon : 0.85m
 • Chiều cao chữ I tối đa : 4,4m
 • Chiều cao chữ A tối đa: 2,2m
 • Đường kính ống lớn nhất : 77mm
 • Đường kính ống nhỏ nhất :33mm
 • Chiều rộng chân thang : 48cm
 • Chiều rộng đỉnh thang : 44cm
 • Độ dày ống nhôm : từ 1.5mm – 2mm
 • Khoảng cách giữa các bậc thang : 30cm
 • Tiêu chuẩn OSHA,ANSI Type IIA

Thang nhôm rút gọn chữ A Hakachi HM-16CP

Model: Hakachi HM-16CP

 • Thương hiệu:  Hakachi
 • Mã sản phẩm:  HM-16CP
 • Công nghệ sản xuất: Nhật bản
 • Tải trọng : 150kg
 • Trọng lượng : 17k
 • Số bậc thang : 16 bậc
 • Chiều rộng bản thang 4cm
 • Kích thước rút gon : 0.88m
 • Chiều cao chữ I tối đa : 5m
 • Chiều cao chữ A tối đa: 2,5m
 • Chiều rộng chân thang : 48cm
 • Chiều rộng đỉnh thang : 44cm
 • Độ dày ống nhôm : từ 1.5 – 2mm
 • Đường kính ống lớn nhất : 77mm
 • Đường kính ống nhỏ nhất :33mm
 • Khoảng cách giữa các bậc thang : 30cm
 • Tiêu chuẩn OSHA,ANSI Type IIA
 • Bảo hành thang nhôm: 24 tháng

Thang nhôm rút gọn chữ A Hakachi HM-14

Model: Hakachi HM-14

 • Thương hiệu:  Hakachi
 • Mã sản phẩm:  HM-14
 • Công nghệ : Nhật bản
 • Tải trọng : 150kg
 • Trọng lượng : 15,6 kg
 • Chiều rộng bản thang : 4cm
 • Số bậc thang : 2 x 7 bậc
 • Chiều rộng bản thang 4cm
 • Kích thước rút gon : 0.89m
 • Chiều cao chữ I tối đa : 4,4 m
 • Chiều cao chữ A tối đa: 2,2 m
 • Độ dày ống nhôm : từ 1.5mm – 2mm
 • Đường kính ống lớn nhất : 77mm
 • Đường kính ống nhỏ nhất :33mm
 • Khoảng cách giữa các bậc : 30cm
 • Tiêu chuẩn OSHA,ANSI Type IIA
 • Bảo hành thang nhôm: 24 tháng

Thang nhôm rút gọn chữ A Hakachi HM-18CP

Model: Hakachi HM-18CP

 • Thương hiệu:  Hakachi
 • Mã sản phẩm:  HM-18CP
 • Công nghệ : Nhật bản
 • Tải trọng : 150kg
 • Trọng lượng : 19,5kg
 • Số bậc thang : 18 bậc
 • Chiều rộng bản thang 4cm
 • Kích thước rút gon : 0.91m
 • Chiều cao chữ I tối đa : 5,6m
 • Chiều cao chữ A tối đa: 2,9m
 • Chiều rộng chân thang : 48cm
 • Chiều rộng đỉnh thang : 44cm
 • Độ dày ống nhôm: từ 1.5- 2mm
 • Đường kính ống lớn nhất : 77mm
 • Đường kính ống nhỏ nhất :33mm
 • Khoảng cách giữa các bậc : 30cm
 • Tiêu chuẩn OSHA,ANSI Type IIA
 • Bảo hành thang nhôm: 24 tháng

Thang nhôm ghế 3 bậc Hakachi HL-03

Model: HL-03

 • Hãng sản xuất: Hakachi
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Số bậc: 3
 • Trọng tải tối đa: 120 kg
 • Trọng lượng W.G : 3,3 kg
 • Kich thước bản bậc : 33 x 33 cm
 • Chiều cao (khoảng cách giữa các bậc : 23.5 cm
 • Chiều cao từ chân thang lên tới mặt bậc trên cùng : 720 cm
 • Chiều cao từ chân thang ghế tới tay vịn khi mở thang:1200 cm
 • Vật liệu nhựa ABS bền, chắc chắn và thẩm mỹ

Thang nhôm ghế 4 bậc Hakachi HL-04

Model:  HL-04

 • Hãng sản xuất: Hakachi
 • Công ngh ệ: Nhật Bản
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Số bậc: 4
 • Độ dày nhôm: 1.3mm
 • Trọng lượng W.G : 4 kg
 • Trọng tải tối đa: 150 kg
 • Kich thước bản bậc : 33 x 33 cm
 • Chiều cao (khoảng cách giữa các bậc) : 23.5 cm
 • Chiều cao từ chân thang lên tới mặt bậc trên cùng : 950 cm
 • Chiều cao từ chân thang ghế tới tay vịn khi mở thang : 1400 cm
 • Vật liệu nhựa ABS bền, chắc chắn và thẩm mỹ

Thang nhôm ghế 5 bậc Hakachi HL-05

Model:  HL-05

 • Hãng sản xuất: Hakachi
 • Công nghệ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Số bậc: 5
 • Độ dày nhôm: 1.3mm
 • Trọng lượng W.G : 4,55 kg
 • Trọng tải tối đa: 150 kg
 • Kich thước bản bậc : 33 x 33 cm
 • Chiều cao (khoảng cách giữa các bậc: 23.5 cm
 • Chiều cao từ chân thang lên tới mặt bậc trên cùng : 1120 cm
 • Chiều cao từ chân thang ghế tới tay vịn khi mở thang:1550 cm
 • Vật liệu nhựa ABS bền, chắc chắn và thẩm mỹ