• Hotline HN: 0946.383.586
 • TELEPHONE: (024)38356111
Trang chủ  »  Thang nhôm Hàn Quốc

Thang nhôm Hàn Quốc

Thang nhôm Poongsan-PS-43

Model: PS-43

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: PS-43
 • Công nghệ   Hàn Quốc
 • Xuất xứ   Hàn Quốc
 • Tải trọng tối đa: 120kg
 • Trọng lượng thang: 10kg
 • Vật liệu: Hợp kim nhôm
 • Số bậc chữ A thu gọn: 3 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài: 5 bậc
 • Kích thước kéo dài chữ I: 3,18m
 • Kích thước rút gọn chữ I: 1,96m
 • Kích thước kéo dài chữ A: 1,53m
 • Kích thước rút gọn chữ A: 0,96m
 • Hộp khóa: Khóa an toàn tự động

 

Thang nhôm Poongsan PS-44

Model: PS-44

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: PS-44
 • Công nghệ   Hàn Quốc
 • Xuất xứ   Hàn Quốc
 • Bảo hành 24 tháng
 • Vật liệu: Hợp kim nhôm
 • Tải trọng tối đa: 100 kg
 • Trọng lượng thang:12,6kg
 • Hộp khóa: Khóa an toàn tự động
 • Kích thước kéo dài chữ A2 : 2,12 m
 • Kích thước rút gọn chữ A1 : 1,26   m
 • Kích thước kéo dài chữ  I2  : 4,4  m
 • Kích thước rút gọn chữ  I1  : 2,6 m
 • Khoảng cách 2 chân thang dùng chữ A1-A2 : 1,13m-1,65m

 

Thang nhôm Poogsan-PS-45

Model: PS-45

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: PS-45
 • Công nghệ : Hàn Quốc
 • Xuất xứ : Hàn Quốc
 • Bảo hành 24 tháng
 • Tải trọng:  120 kg
 • Trọng lượng: 14,6 kg
 • Độ rộng chân thang: 0,627 m
 • Số bậc chữ A thu gọn: 05 bậc 
 • Số bậc chữ A  kéo dài : 09 bậc
 • Chiều cao chữ I thu gọn: 3,16 m
 • Chiều cao chữ I kéo dài: 5,56 m
 • Chiều cao chữ A thu gọn :1,53 m 
 • Chiều cao chữ A kéo dài : 2,65 m
 • Hộp khóa: Khóa an toàn tự động

Thang nhôm Poogsan-PS-46

Model: PS-46

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: PS-46
 • Công nghệ   Hàn Quốc
 • Xuất xứ   Hàn Quốc
 • Bảo hành 24 tháng
 • Tải trọng tối đa: 120kg
 • Trọng lượng thang: 18kg
 • Vật liệu: Hợp kim nhôm
 • Số bậc chữ A thu gọn: 6 bậc
 • Số bậc chữ A kéo dài: 11 bậc
 • Kích thước kéo dài chữ A: 3,21m
 • Kích thước rút gọn chữ A: 1,80m
 • Kích thước kéo dài chữ I: 6,77m
 • Kích thước rút gọn chữ I : 3,76m
 • Hộp khóa: Khóa an toàn tự động

Thang nhôm Poogsan-PS-47

Model: PS-47-JH6B

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: PS-47-JH6B
 • Công nghệ   Hàn Quốc
 • Xuất xứ   Hàn Quốc
 • Bảo hành 24 tháng
 • Tải trọng  120Kg
 • Trọng lượng   20 kg
 • Số bậc chữ A thu gọn :07 bậc
 • Số bậc chữ A  kéo dài : 13 bậc
 • Chiều cao chữ A thu gọn : 2,11 m
 • Chiều cao chữ A kéo dài : 3,81 m
 • Không kéo dài thành chữ I được
 • Có CO/CQ nhập khẩu chính hãng.

 

Thang nhôm Poongsan PS-48

Model: PS-48-QWYO

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: PS-48-QWYO
 • Công nghệ   Hàn Quốc
 • Xuất xứ   Hàn Quốc
 • Bảo hành 12 tháng
 • Tải trọng  120Kg
 • Trọng lượng   22 kg
 • Số bậc chữ A  thu gọn : 08 bậc
 • Số bậc chữ A  kéo dài : 15 bậc
 • Chiều cao chữ A thu gọn : 2,40 m
 • Chiều cao chữ A kéo dài : 4,37 m
 • Không kéo dài thành chữ I được.
 • Có CO/CQ nhập khẩu chính hãng.

Thang nhôm Poogsan-PS-49

Model: PS-49-95B8

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: PS-49-95B8
 • Công nghệ   Hàn Quốc
 • Xuất xứ   Hàn Quốc
 • Chiều cao chữ A thu gọn / kéo dài   2,68 m / 4,94 m
 • Số bậc chữ A  thu gọn / kéo dài   09 bậc / 17 bậc
 • Trọng lượng   25,7 kg
 • Tải trọng  120Kg
 • Không kéo dài thành chữ I
 • Bảo hành 24 tháng
 • Có CO/CQ nhập khẩu

 

 

Thang nhôm Poogsan-PS-50

Model: Poogsan-PS-50

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: PS-51-HSC9
 • Công nghệ : Hàn Quốc
 • Xuất xứ : Hàn Quốc
 • Bảo hành 12 tháng
 • Loại : Thang rút
 • Chất liệu : Nhôm
 • Tải trọng  120Kg
 • Trọng lượng: 26.5kg
 • Vật liệu: Hợp kim nhôm
 • Kích thước rút gọn chữ A1 : 2,96 m
 • Kích thước kéo dài chữ A2 : 5,5 m
 • Có CO/CQ nhập khẩu chính hãng.

Thang nhôm Poogsan-PS-51

Model: PS-51-HSC9

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: PS-51-HSC9
 • Công nghệ  : Hàn Quốc
 • Xuất xứ  : Hàn Quốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 120Kg
 • Trọng lượng: 31,2 kg
 • Số bậc chữ A thu gọn : 11 bậc
 • Số bậc chữ A  kéo dài : 21 bậc
 • Chiều cao chữ A thu gọn : 3,25 m
 • Chiều cao chữ A tkéo dài : 6,07 m
 • Không kéo dài thành chữ I được.

Thang nhôm Poogsan-PS-52

Model: PS-52-W2G3

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Xuất xứ   Hàn Quốc
 • Công nghệ   Hàn Quốc
 • Tải trọng  120Kg
 • Bảo hành 12 tháng
 • Mã sản phẩm: PS-52-W2G3
 • Số bậc chữ A  thu gọn : 12 bậc 
 • Số bậc chữ A  kéo dài :  23 bậc
 • Chiều cao chữ A thu gọn : 3,53 m 
 • Chiều cao chữ A  kéo dài : 6,64 m
 • Không kéo dài thành chữ I được
 • Có CO/CQ nhập khẩu chính hãng

Thang nhôm Poogsan-PS-53

Model:PS-53-P96Y

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: PS-53-P96Y
 • Xuất xứ : Hàn Quốc
 • Công nghệ : Hàn Quốc
 • Bảo hành 24 tháng
 • Tải trọng : 120Kg
 • Trọng lượng: 36,7 kg
 • Hộp quá: An toàn tự động
 • Số bậc chữ A  thu gọn : 13 bậc 
 • Số bậc chữ A  kéo dài : 25 bậc
 • Chiều cao chữ A thu gọn :  3,82 m 
 • Chiều cao chữ A kéo dài : 7,21 m
 • Không kéo dài thành chữ I được
 • Có CO/CQ nhập khẩu chính hãng.

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3110-2

Model: 3110-2

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: 3110-2
 • Công nghệ : Hàn Quốc
 • Bảo hành : 17 tháng
 • Độ dày  : 0,135 m
 • Trọng lượng  : 21,8 kg
 • Tải trọng  : 100 kg
 • Chất liệu  : Hợp kim nhôm
 • Chiều cao chữ I thu gọn : 5,57 m
 • Chiều cao chữ I kéo dài : 9,99 m
 • Khoảng cách hai chân thang : 0,470 m
 • Có CO/CQ nhập khẩu chính hãng

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3080-2

Model: 3080-2

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: 3080-2
 • Công nghệ :  Hàn Quốc
 • Bảo hành  : 14 tháng
 • Độ dày : 0,135 m
 • Trọng lượng : 14,8 kg
 • Tải trọng : 100 kg
 • Chất liệu  : Hợp kim nhôm
 • Chiều cao chữ I thu gọn : 4,21 m 
 • Chiều cao chữ I kéo dài :  7,27 m
 • Khoảng cách hai chân thang :  0,470 m.
 •  Có CO/CQ nhập khẩu chính hãng.

 

 

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3090-2

Model:PS-3090-2

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: PS-3090-2
 • Công nghệ:  Hàn Quốc
 • Bảo hành: 18 tháng
 • Độ dày: 1,35 m
 • Tải trọng: 100 kg
 • Trọng lượng:  17 kg
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm
 • Chiều cao chữ I thu gọn : 4,53 m 
 • Chiều cao chữ I kéo dài: 7,93 m
 • Khoảng cách hai chân thang: 0,469 m
 • Có CO/CQ nhập khẩu chính hãng

 

 

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3100-2

Model: 3100-2

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: 3100-2
 • Công nghệ:  Hàn Quốc
 • Chiều cao chữ I thu gọn / kéo dài:  5,19 m / 9,27 m
 • Khoảng cách hai chân thang: 0,469 m
 • Độ dày: 1,35 m
 • Trọng lượng:  20,2 kg
 • Tải trọng: 100 kg
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm
 • Bảo hành: 18 tháng

 

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3120-2

Model: 3120-2

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: 3120-2
 • Công nghệ:  Hàn Quốc
 • Chiều cao chữ I thu gọn / kéo dài:  6,23 m / 11,35 m
 • Khoảng cách hai chân thang: 0,470 m
 • Độ dày: 0,135 m
 • Trọng lượng:  23,1 kg
 • Tải trọng: 100 kg
 • Chất liệu: Hợp kim nhôm
 • Bảo hành: 18 tháng

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3050-2

Model: PS-3050-2

 • Thương hiệu:  Poongsan
 • Model:  PS-3050-2
 • Công nghệ:  Hàn Quốc
 • Xuất xứ:  Hàn Quốc
 • Chiều cao chữ I:  thu gọn 2,85 m
 • Chiều cao chữ I:  tối đa 4,56 m
 • Độ rộng chân thang:  47 cm
 • Độ dày thang nhôm:  13,5 cm
 • Trọng lượng thang:  10,1 kg
 • Tải trọng tối đa:  100 kg
 • Chất liệu: Hợp Kim Nhôm, nhựa ABS
 • Màu chủ đạo:  Bạc
 • Bảo hành 24 Tháng
 • Chứng nhận CQ & CQ nhập khẩu

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3060-2

Model: PS-3060-2

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: 3060-2
 • Công nghệ   Hàn Quốc
 • Chiều cao chữ I thu gọn / kéo dài   3,19 m / 5,23 m
 • Khoảng cách hai chân thang   0,470 m
 • Độ dày   0,135 m
 • Trọng lượng   11,5 kg
 • Tải trọng   100 kg
 • Chất liệu   Hợp kim nhôm
 • Bảo hành   12 tháng

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3070-2

Model: PS-3070-2

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: 3070-2
 • Công nghệ   Hàn Quốc
 • Chiều cao chữ I thu gọn / kéo dài   3,53 m / 5,92 m
 • Khoảng cách hai chân thang   0,470 m
 • Độ dày   0,135 m
 • Trọng lượng   12,5 kg
 • Tải trọng   100 kg
 • Chất liệu   Hợp kim nhôm
 • Bảo hành   12 tháng

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3080-2

Model: PS-3080-2

 • Thương hiệu: Poongsan
 • Mã sản phẩm: 3080-2
 • Công nghệ   Hàn Quốc
 • Chiều cao chữ I thu gọn / kéo dài   4,21 m / 7,27 m
 • Khoảng cách hai chân thang   0,470 m
 • Độ dày   0,135 m
 • Trọng lượng   14,8 kg
 • Tải trọng   100 kg
 • Chất liệu   Hợp kim nhôm
 • Bảo hành   14 tháng